HEARTTARIVU( ഹാർŸŸര¿വ )

Product Description:

Book on Heart function and related problems by Dr Sugathan K.

Book wriiten by : Dr. Sugathan. K

Published By : Mathrubhumi

Total Pages : 224

Price : Rs. 120 Rs. 108 ( 10% Off)

Stock Status
: Outof Stock
OutofStock
This Item is currently out of stock. Please enter your email address in the box below for getting an automatic notification when the item is available in stock.

Share on:Book on Heart function and related problems by Dr Sugathan K.

ഹൃദയം എന്ന അവയവത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെയും അതിന് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളെയും പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുതകള്. ഹൃദയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതല് പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും സാമാന്യ വായനക്കാര്ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ പുസ്തകം.


If you are not happy with the product, you may return this within 15 days of receipt of the item with original packing and unused condition. Full refund or store credit will be issued against genuine returns.


We make sure all products sold by us are meeting the quality and does not have defects.
Any product found defective will be replaced free of cost.
We make sure that all products listed here are of the best quality available for that product/ price range.
We do not sell fake brands, cheap imitations or factory seconds.
All products are first quality products from the respective manufacturers.


Reviews


Be the first to review this item.

To review this item, Please Sign In